Marc Noppen, UZ Brussel

Posted on

Marc Noppen

Voor OKRA-magazine fotografeerde ik Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. Marc Noppen is tijdens de corancrisis meermaals in het nieuws gekomen, omdat hij als één van de eersten zag wat er aan het gebeuren was in zijn ziekenhuis in Brussel. Toen de versoepelingen in september 2020 werden aangekondigd, ging hij aan de alarmbel trekken.

Hierover praatte hij honderduit tijdens het interview met de journaliste. Daar was ongeveer 45 minuten voor gerekend, waarna ik nog zo’n 15 minuten zou hebben voor enkele portretten om het artikel te illustreren.

Collega fotografen zullen dit heel goed herkennen en weten dat het vaak niet zo loopt. Dikwijls loopt het interview met de journalist uit. Dat is ook begrijpelijk, zeker bij vlotte praters (zoals Marc Noppen). Er valt altijd wel nog iets te zeggen, er valt altijd nog een vraag te stellen. En voor je het weet ben je een uur verder.

Marc Noppen, CEO UZ Brussel

Bruikbaar portret

En toch verwacht het magazine, tijdschrift, je klant … een goed en bruikbaar portret. Om die reden kan je als freelance fotograaf als volgt tewerk gaan.

Marc Noppen, CEO UZ Brussel
  1. Maak tijdens het interview al een reeks portretten van de persoon die je moet fotograferen (in dit voorbeeld Marc Noppen). Probeer daarbij de te portretteren persoon zodanig te plaatsen dat je het licht en de achtergrond goed onder controle hebt. Dat laatste is niet altijd mogelijk (de achtergrond), maar het licht kan je wel controleren. In dit voorbeeld gebruikte ik 2 Profoto B10 flitsen om het licht te regelen. Omdat je weet hoeveel tijd je hebt (je spreekt dat vooraf door met de journalist), kan je ook inschatten hoeveel tijd je kan spenderen aan deze optie. Hoe meer tijd je hier hebt, hoe beter, omdat de geportretteerde na verloop van tijd gaat vergeten dat die gefotografeerd wordt en daardoor meer natuurlijk op beeld komt.
Marc Noppen, CEO UZ Brussel

2. Tijdens het interview moet je ook wat tijd vrijmaken om te kijken waar je de meer geposeerde foto’s kan maken na het interview. Omdat de tijd dan soms heel kort is kan je met je voorkennis heel snel meerdere beelden maken. Als je dan ook nog testshots kan maken op die plaatsen en eventueel de instellingen op een briefje noteren, dan heb je de sleutel in handen om na het interview snel portretten te maken.

Dat zoiets belangrijk kan zijn kwam hier in deze opdracht weer duidelijk naar voor. Het interview liep uit en plots moest Marc Noppen weg naar een volgende vergadering. Ik had enkel beelden kunnen maken tijdens het interview, maar wat variatie in de beelden om bij het artikel te plaatsen was wenselijk. Ik vroeg daarom of ik nog maxim 3 minuten kreeg om enkele extra portretten te maken en garandeerde hem dat hij binnen de 3 minuten klaar zou zijn.

Tijdens het interview had ik 3 posities uitgekozen om een portret te maken. In de 3 minuten die ik nog gekregen heb van Marc Noppen heb ik hem op die 3 posities nog kunnen fotograferen. Voor dit artikel ben ik in de metadata van mijn beelden gaan kijken naar het tijdstip van het eerste beeld en het laatste beeld. Hieronder kan je dat zien. Er zitten amper 2 minuten tussen.

Tussen dit eerste en laatste beeld maakte ik nog een portret op een andere locatie, maar dat portret werkte finaal helemaal niet, waardoor het niet in deze selectie zit.

Communiceer duidelijk

Het feit dat het me nog gelukt is om nog 3 beelden (waarvan er 2 bruikbaar waren) te maken komt door de duidelijke communicatie met Marc Noppen. Ik had hem 3 minuten gevraagd (en beloofd me eraan te houden) en heb er uiteindelijk 2 minuten van nodig gehad.

Tegelijkertijd heb ik die beelden kunnen maken omdat ik op voorhand goed wist waar ik ze zou maken en hoe ik ze zou maken. Tijdens de 2 minuten kon ik ook heel goed zeggen wat ik wou en hoe hij moest staan en kijken. Die communicatie was ook duidelijk, waardoor het snel kon gaan.

Zijn dit nu mijn beste portretten ooit? Nee, zeker niet. Zijn ze voldoende goed? Absoluut wel.

Maar dat is de lijn waar je vaak moet op balanceren als freelancer: voldoende kwaliteit bieden binnen de tijd die je toegemeten krijgt. Niettemin was de eindredactie tevreden met de beelden, die gebruikt werden bij het artikel in OKRA.